Wat zijn de voordelen van het huren van een paramedische praktijk?

Uncategorized

Het huren van een paramedische praktijk heeft vele voordelen, hetgeen de ontwikkeling en de democratisering van gehuurde paramedische praktijken rechtvaardigt. Deze voordelen zijn divers en stellen de paramedische beroepen in staat zich te ontwikkelen in hun manier van werken:

1. Om patiënten in een gewenst geografisch gebied te kunnen ontvangen:
Door een paramedische praktijk te huren, kunt u immers kiezen in welk geografisch gebied u uw patiëntenbestand wilt ontwikkelen. Het is ook mogelijk om meerdere locaties te huren om uw actieradius te vergroten en zo een groter patiëntenbestand te hebben. Het huren van een paramedische praktijk biedt vrijheid van mobiliteit.

2. Om professionele apparatuur ter plaatse te hebben:
Door een uitgeruste paramedische praktijk te huren kunt u ook direct over professionele apparatuur beschikken. Hierdoor kunnen aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd en kan de activiteit zo nodig snel worden opgestart.

3. Vermijd dat u al uw kapitaal gebruikt om een goed te kopen, vooral wanneer u een bedrijf begint:
De aankoop van een paramedische praktijk is een echte investering, die vaak zeer riskant is wanneer u met uw activiteit begint. Het huren van een paramedische praktijk is een ideaal alternatief waarmee u uw activiteit met een gerust hart kunt starten en uw klantenkring op uw eigen tempo kunt laten groeien.

4. Professioneler worden, de klant ontvangen op een neutrale plaats waar hij zich op zijn gemak voelt:
Veel paramedici oefenen nog steeds vanuit huis, waarbij ze vaak een woonkamer ombouwen tot een geschikte ruimte voor de sessie. Hierdoor kan de patiënt zich echter ongemakkelijk voelen en het werk minder professioneel. Een neutrale en professionele omgeving kan de prestaties verbeteren, een beter beeld geven van het werk en de patiënt in goede omstandigheden ontvangen. Door een paramedische praktijk te huren kunt u uw werk verbeteren zonder veel geld uit te geven.

5. Kunnen behoren tot een centrum/groep van professionals in dezelfde sector:
Het huren van een paramedische praktijk is ook mogelijk binnen een groep of een paramedisch centrum, wat ontmoetingen en synergieën tussen professionals in dezelfde sector mogelijk maakt. De werkomgeving kan ook aangenamer zijn, aangezien veel professionals in de paramedische sector zich alleen voelen in de uitoefening van hun activiteit.

Dit zijn de 5 belangrijkste voordelen van het huren van een paramedische praktijk. Zij vertegenwoordigen de voordelen die deze manier van werken u en uw bedrijf kan opleveren.

Meer lezen

Waarom is het huren van een praktijk in de paramedische sector favoriet?

Uncategorized

Het verschil tussen medisch en paramedisch: Voor velen van ons blijft het verschil tussen de medische en de paramedische sector onduidelijk, vooral omdat beide tot de brede gezondheidssector behoren. Er zijn echter belangrijke verschillen naast hun vergelijkbare primaire functie van patiëntenzorg. Dus wat zijn deze verschillen? Waarom is het huren van een paramedische praktijk gunstig voor professionals in deze sector?

Opleiding: belangrijke verschillen vanaf het begin.
Deze twee zeer gelijkaardige beroepen vereisen een zeer verschillende opleiding. Terwijl om een professional in de paramedische sector te worden 3 tot 5 jaar studie nodig is, vergt een medische studie ongeveer 9 jaar. Hoewel het allebei veeleisende cursussen zijn, heeft de medische cursus wat meer subtiliteiten. Toekomstige medici moeten aan twee verplichte regels voldoen:
- Geregistreerd staan bij de vastgestelde orde (artsen/tandartsen/verloskundigen).
- Het afleggen van de eed van Hippocrates, een voorwaarde om patiënten niet te discrimineren.

Hun functies: zowel complementair als verschillend.
Medische beroepsbeoefenaren moeten zich tijdens hun opleiding aan deze twee regels houden, aangezien alleen zij bevoegd zijn om recepten te verstrekken. Zij werken rechtstreeks met de geneesmiddelen die worden gebruikt om ziekten te voorkomen en te behandelen. Paramedische professionals daarentegen ondersteunen medische professionals met hun specialisaties. Zij werken meestal vanuit een gehuurde paramedische praktijk. Deze taakverdeling is het gevolg van de verschillende specialiteiten van elk van hen, waardoor zij efficiënter kunnen zijn bij de behandeling van verschillende gezondheidsproblemen, zowel lichamelijk als geestelijk.

Verschillende gebieden en dus verschillende professionele ruimtes:
Deze verschillen, zowel in opleiding als in functie, maken van de paramedische en de medische sector twee sectoren met elk hun eigen gebieden. In de medische sector vinden we de gebieden: geneeskunde, maieutiek en odontologie. Deze gebieden zijn voornamelijk aanwezig in openbare structuren (ziekenhuizen) maar ook in particuliere structuren (klinieken, centra). De paramedische sector omvat de volgende sectoren: gezondheidszorg, revalidatie, medische en technische bijstand en medische apparatuur. Deze gebieden zijn voornamelijk aanwezig in centra of gehuurde paramedische praktijken. De meeste paramedici hebben namelijk een eigen of gedeelde professionele ruimte nodig om te werken en huren daarom paramedische kantoren. Deze kantoren kunnen op maandbasis worden gehuurd, maar nu ook op uurbasis, een formule die steeds aantrekkelijker wordt dankzij de flexibiliteit en de lage kosten. Paramedische praktijken worden steeds vaker op uurbasis gehuurd, omdat dit geen grote kosten of langdurige verplichtingen met zich meebrengt. Zij kunnen de praktijk verlaten wanneer zij willen en betalen alleen wanneer zij de praktijk bezetten. Er is geen huur of aankoop nodig, de praktijk is volledig uitgerust en klaar voor gebruik. Daarom geven paramedici tegenwoordig de voorkeur aan het huren van paramedische praktijken, terwijl medici meestal direct over een eigen ruimte beschikken.

Meer lezen
Cabinet 1

Kantoor huren voor een psycholoog in Brussel

Uncategorized

Moeilijk om in Brussel praktijken voor psychologen te vinden: de huur van een praktijk voor een psycholoog in Brussel moet evolueren om te overleven.

De laatste tijd is het vinden van een praktijk voor een psycholoog niet eenvoudig gebleken. Veel psychologen hebben geen praktijk, of oefenen in een praktijk, maar komen nauwelijks rond. De complicaties zijn namelijk niet te wijten aan het gebrek aan beschikbare praktijken, maar aan de oplossingen die momenteel aan de psychologen worden aangeboden. Ongeacht de manier waarop psychologen hun praktijk uitoefenen, zijn zij onvermijdelijk getroffen door de stijgende energieprijzen.

Wat de huur van de kantoren van de psycholoog in Brussel betreft, stijgen de huurprijzen voortdurend, waardoor de kosten stijgen. Voeg daarbij de daling van de koopkracht in België in 2022, en de sector mentaal welzijn zit in de problemen. Psychologen met een eigen praktijk in Brussel hebben weliswaar geen
Als gevolg van deze prijsinflatie hebben zij het effect op hun energiebudget gevoeld. In één jaar tijd is de energieprijs in België met meer dan 50% gestegen. Om dit te compenseren zijn psychologen dus gedwongen de prijs van hun diensten te verhogen of een aanzienlijk deel van hun omzet te verliezen. Anderen worden gedwongen de huurovereenkomst te beëindigen
Dit is een moeilijke situatie om mee te leven. Maar welke oplossing is er voor deze situatie?

Het huren van kantoren voor psychologen in Brussel blijft een goede oplossing voor deze situatie, maar in een andere vorm. Het goedkoop huren van kantoren ondanks de stijging van de kosten bestaat namelijk in de vorm van coworking. Er zijn gedeelde kantoren voor psychologen in Brussel, die op elke dag van de week gehuurd kunnen worden.
week, tegen betaalbare tarieven met kosten inbegrepen in de prijs. Elk individu kan een reeds uitgeruste praktijk reserveren voor zolang hij wil en betaalt alleen wanneer hij de praktijk bezet. Dit nieuwe systeem maakt het mogelijk de ruimte te optimaliseren en de kosten van energie en andere uitgaven af te schrijven, waardoor het mogelijk is zulke lage en onveranderlijke prijzen aan te bieden.

Dit beginsel is gebaseerd op de onderlinge verdeling van ruimten en maakt het dus mogelijk oplossingen te bieden aan psychologen die daaraan behoefte hebben.
Een psychologenkantoor huren in Brussel tegen lage kosten is mogelijk als je deelt.

Meer lezen
nl_NL