Moeilijk om in Brussel praktijken voor psychologen te vinden: de huur van een praktijk voor een psycholoog in Brussel moet evolueren om te overleven.

De laatste tijd is het vinden van een praktijk voor een psycholoog niet eenvoudig gebleken. Veel psychologen hebben geen praktijk, of oefenen in een praktijk, maar komen nauwelijks rond. De complicaties zijn namelijk niet te wijten aan het gebrek aan beschikbare praktijken, maar aan de oplossingen die momenteel aan de psychologen worden aangeboden. Ongeacht de manier waarop psychologen hun praktijk uitoefenen, zijn zij onvermijdelijk getroffen door de stijgende energieprijzen.

Wat de huur van de kantoren van de psycholoog in Brussel betreft, stijgen de huurprijzen voortdurend, waardoor de kosten stijgen. Voeg daarbij de daling van de koopkracht in België in 2022, en de sector mentaal welzijn zit in de problemen. Psychologen met een eigen praktijk in Brussel hebben weliswaar geen
Als gevolg van deze prijsinflatie hebben zij het effect op hun energiebudget gevoeld. In één jaar tijd is de energieprijs in België met meer dan 50% gestegen. Om dit te compenseren zijn psychologen dus gedwongen de prijs van hun diensten te verhogen of een aanzienlijk deel van hun omzet te verliezen. Anderen worden gedwongen de huurovereenkomst te beëindigen
Dit is een moeilijke situatie om mee te leven. Maar welke oplossing is er voor deze situatie?

Het huren van kantoren voor psychologen in Brussel blijft een goede oplossing voor deze situatie, maar in een andere vorm. Het goedkoop huren van kantoren ondanks de stijging van de kosten bestaat namelijk in de vorm van coworking. Er zijn gedeelde kantoren voor psychologen in Brussel, die op elke dag van de week gehuurd kunnen worden.
week, tegen betaalbare tarieven met kosten inbegrepen in de prijs. Elk individu kan een reeds uitgeruste praktijk reserveren voor zolang hij wil en betaalt alleen wanneer hij de praktijk bezet. Dit nieuwe systeem maakt het mogelijk de ruimte te optimaliseren en de kosten van energie en andere uitgaven af te schrijven, waardoor het mogelijk is zulke lage en onveranderlijke prijzen aan te bieden.

Dit beginsel is gebaseerd op de onderlinge verdeling van ruimten en maakt het dus mogelijk oplossingen te bieden aan psychologen die daaraan behoefte hebben.
Een psychologenkantoor huren in Brussel tegen lage kosten is mogelijk als je deelt.