Het verschil tussen medisch en paramedisch: Voor velen van ons blijft het verschil tussen de medische en de paramedische sector onduidelijk, vooral omdat beide tot de brede gezondheidssector behoren. Er zijn echter belangrijke verschillen naast hun vergelijkbare primaire functie van patiëntenzorg. Dus wat zijn deze verschillen? Waarom is het huren van een paramedische praktijk gunstig voor professionals in deze sector?

Opleiding: belangrijke verschillen vanaf het begin.
Deze twee zeer gelijkaardige beroepen vereisen een zeer verschillende opleiding. Terwijl om een professional in de paramedische sector te worden 3 tot 5 jaar studie nodig is, vergt een medische studie ongeveer 9 jaar. Hoewel het allebei veeleisende cursussen zijn, heeft de medische cursus wat meer subtiliteiten. Toekomstige medici moeten aan twee verplichte regels voldoen:
- Geregistreerd staan bij de vastgestelde orde (artsen/tandartsen/verloskundigen).
- Het afleggen van de eed van Hippocrates, een voorwaarde om patiënten niet te discrimineren.

Hun functies: zowel complementair als verschillend.
Medische beroepsbeoefenaren moeten zich tijdens hun opleiding aan deze twee regels houden, aangezien alleen zij bevoegd zijn om recepten te verstrekken. Zij werken rechtstreeks met de geneesmiddelen die worden gebruikt om ziekten te voorkomen en te behandelen. Paramedische professionals daarentegen ondersteunen medische professionals met hun specialisaties. Zij werken meestal vanuit een gehuurde paramedische praktijk. Deze taakverdeling is het gevolg van de verschillende specialiteiten van elk van hen, waardoor zij efficiënter kunnen zijn bij de behandeling van verschillende gezondheidsproblemen, zowel lichamelijk als geestelijk.

Verschillende gebieden en dus verschillende professionele ruimtes:
Deze verschillen, zowel in opleiding als in functie, maken van de paramedische en de medische sector twee sectoren met elk hun eigen gebieden. In de medische sector vinden we de gebieden: geneeskunde, maieutiek en odontologie. Deze gebieden zijn voornamelijk aanwezig in openbare structuren (ziekenhuizen) maar ook in particuliere structuren (klinieken, centra). De paramedische sector omvat de volgende sectoren: gezondheidszorg, revalidatie, medische en technische bijstand en medische apparatuur. Deze gebieden zijn voornamelijk aanwezig in centra of gehuurde paramedische praktijken. De meeste paramedici hebben namelijk een eigen of gedeelde professionele ruimte nodig om te werken en huren daarom paramedische kantoren. Deze kantoren kunnen op maandbasis worden gehuurd, maar nu ook op uurbasis, een formule die steeds aantrekkelijker wordt dankzij de flexibiliteit en de lage kosten. Paramedische praktijken worden steeds vaker op uurbasis gehuurd, omdat dit geen grote kosten of langdurige verplichtingen met zich meebrengt. Zij kunnen de praktijk verlaten wanneer zij willen en betalen alleen wanneer zij de praktijk bezetten. Er is geen huur of aankoop nodig, de praktijk is volledig uitgerust en klaar voor gebruik. Daarom geven paramedici tegenwoordig de voorkeur aan het huren van paramedische praktijken, terwijl medici meestal direct over een eigen ruimte beschikken.