De vaststelling is duidelijk: in de sector van de verhuur van wellness- en professionele ruimten gaapt er vandaag een echte kloof tussen vraag en aanbod. De markt biedt alleen vaste huurpraktijken voor een dag of een halve dag, met een huurovereenkomst en een verbintenis op lange termijn. Therapeuten daarentegen zijn vooral op zoek naar flexibiliteit.

Bij een vaste huur per dag of per halve dag zijn beginners daartoe immers niet in staat. Zij hebben niet het budget of de zin om zich gevangen te voelen in een huurcontract van één jaar en hun praktijk te beperken tot één dag per week. Hoe overtuig je je eerste klanten/patiënten om allemaal op dezelfde dag een afspraak te maken. Als ik op maandag een praktijk lease, hoe krijg ik dan op woensdag mijn patiënt binnen?

Integendeel, de jonge arts zal aanvankelijk elke afspraak aanvaarden die zich aandient en elke nieuwe aanvraag willen honoreren, of het nu tijdens de week is of in het weekend, overdag of 's avonds. Zich beperken tot het huren van een praktijk voor een halve dag of één dag per week gaat voorbij aan de ervaring van degenen die werkzaam zijn in de geestelijke of lichamelijke welzijnssector. Vraag en aanbod zijn totaal niet op elkaar afgestemd. Het is onmogelijk om vast te zitten in een dag of een halve dag praktijk huren.

Of het nu gaat om wellnessbeoefenaars die net beginnen of om degenen voor wie het een aanvullende activiteit op een ander beroep is of om degenen die op zoek zijn naar meer flexibiliteit, er doet zich vandaag de dag een echt probleem voor wanneer zij op zoek moeten naar een professionele ruimte om hun discipline uit te oefenen.

De traditionele verhuur van een praktijk per dag of halve dag is veel te beperkend geworden. De prijzen zijn vaak exorbitant, vooral in zeer gewilde geografische gebieden. Sommige populaire gebieden vragen obscene huurprijzen. Bovendien vereist vaste huur een verbintenis op lange termijn met een huurcontract van gewoonlijk ten minste één jaar.

Kortom, praktijken die per dag of per halve dag worden gehuurd, beantwoorden niet meer aan de huidige behoeften, vooral in deze ingewikkelde tijden. Meer dan één therapeut heeft zijn praktijk moeten verlaten sinds het begin van de crisis. De contactberoepen hebben maandenlang hun werkzaamheden niet kunnen verrichten. Sommigen konden zich de huur en de lasten, die elke maand bleven dalen, niet meer veroorloven.

De algemene tendens gaat dus in de richting van een terugkeer naar totale flexibiliteit en de wens om een praktijk te kunnen huren wanneer men dat wil, naar gelang van zijn behoeften, tegen een betaalbare prijs, op een goede locatie. Geen beperkingen meer en een terugkeer naar totale vrijheid van handelen.

Het ideale voor deze beroepsbeoefenaars is dus een gedeelde ruimte, die zeven dagen per week open is, reeds is uitgerust en volledig flexibel is wat de prijzen betreft. Het huren van kantoren per dag of per halve dag is achterhaald. Het tijdperk van delen, ruimteoptimalisatie en mobiele werknemers is nu echt aangebroken.